گالری

محمد امین رفیعی ، شرکت یزد تهویه
دوست خوب و عزیزم جناب آقای مسعود منیعاتی مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس ((محمد امین رفیعی
کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت منابع انسانی ،پروفسور سید محمد اعرابی
کارگاه آموزشی محمدامین رفیعی با افتخار در کنار دوست خوب و همراه جناب آقای مهندس دهنوی قائم مقام اداره برق استان فارس و نیز جنای آقای زارع مدیر تولید کارخانه بستنی خوشمزه،ب ب کا
صدا وسیما مرکز فارس
شبکه فارس برنامه در شهر در کنار استاد ارجمند جناب آقای عسگریان پور
محمد امین رفیعی برنامه در شهر
تشکر و سپاس ویژه از جناب آقای مهندس سهرابی مدیر کل محترم صدا و سیما مرکز فارس و هچنین آقایان پیری ،باغبان منش،عسگریان پور و سایر عزیزان که زحمات زیادی در حوزه رسانه انجام میدهند.